V.C.G. Photo Group

Vi är tre fotografer som har fotat tillsammans under några år med olika bildstilar och uttryck. Det har stimulerat oss att prata bild och hjälpa varandra med tips och idéer.

Känsla, ljuset, någon händelse fångar gärna vårt intresse. Fotar brett, prövar gärna på nya motiv.

Vårt gemensamma intresse är också att delta i tävlingar till nationella och internationella salonger som gett oss stora individuella framgångar.

Vi har också medverkat med att bedöma andra klubbars bilder och till internationella salonger.

Även detta har bidragit till vår utveckling som fotografer.

Medlemmarna i V.C.G. Photo Group är:

Veronica Forsberg  Camilla Ekendal  Göran Gärberg

9P8A7805